Välkommen till Metsä Groups leverantörsportal

 
 

Metsä Group leverantörsportal är en plattform som möjliggör för våra leverantörer att interagera med oss. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Metsä kontaktperson eller supplierportal.support@metsagroup.com.

Instruktioner

Du kan komma åt instruktionerna utan att logga in. 
Instruktionsarkiv

Övriga instruktioner
Metsä Groups säkerhetsintroduktion för tung transport

Kvalitetsavvikelse

Du kan rapportera avvikelser i kvaliteten på vår funktion via länken nedan.
 

Metsä Group nyheter

Logga in

Logga in genom att trycka på länken nedan och identifiera dej.
Om du är entreprenör i Metsä Group och du inte ännu har fått tillträde till Metsä Groups leverantörsportal, vänligen ta kontakt med din kontaktperson i Metsä Group.
Om du är intresserad av sammarbete med Metsä Group, ta kontakt via länken.


Metsä Groups etiska informationskanal ger en möjlighet att rapportera misstankar om missbruk; allt som bryter mot lagen eller inte motsvarar Metsä Groups värden eller etiska tillvägagångssätt. Metsä Group vill uppmuntra sin personal, leverantörernas personal samt andra intressentgruppers representanter att framföra frågor och lyfta fram missbruk.


Metsä Group har respekt för din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Vi använder dina personuppgifter i kommunikation med dig samt att upprätthålla den affärsrelationen vi har med ditt företag. Om ditt företag redan är leverantör till Metsä Group, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt den informationen du ger oss nu. Läs mer från vår dataskyddsredogörelse för leverantörer.